Reunits el jurat és decideix que aquests són els cinc finalistes de la primera edició dels Premis al Mèrit Faller de la Ciutat de Paterna:

FINALISTES

Candidatura 7
GREGORIO BUENDÍA I IBAÑEZ

Pels seus 26 anys treballant per les falles de Paterna des de la Junta Local Fallera de Paterna, sent la persona amb més anys en aquesta Junta Local com a delegat, sent els 6 últims com a president d’aquesta.

Candidatura 9
JOSE IGNACIO PARRONDO I GÓMEZ

Pel seu compromís amb les falles de paterna durant tota la seua vida, en la qual va ser un dels fundadors de la falla Colom D’Or, impulsor dels Vestidors de la Mare de Déu, president de falla i president de Junta Local Fallera.

Candidatura 11
JUNTA LOCAL FALLERA DE PATERNA

Per l’extraordinari treball que realitza en pro de les Falles de Paterna en les seues quasi 5 dècades d’història. Per ser el nexe d’unió de les falles amb la resta d’entitats del municipi i de fora d’ell.

Candidatura 15
RAMÓN LÓPEZ I BERNARDO

Per la seua llarga trajectòria fallera en la falla de Sant Roc, on ha ostentat la presidència, així com el seu treball en junta local fallera.

Candidatura 17
SALVADOR LÓPEZ MAFE (VORO EL VERSAOR D’ALBAES)

Pel valor de recuperar la cultura valenciana a través de les albaes que les falles de paterna tant ens esforcem a revitalitzar.