Candidats II Edició

A continuació es detallen les diferents candidatures que seran les que opten al guardó de la II Edició al Mèrit Faller de Paterna.

1.- AJUNTAMENT DE PATERNA

Pel suport rebut durant mig segle a les Falles de Paterna, sense la col·laboració del qual la seua celebració no seria possible.

2.- CANDIDATURA CONJUNTA DE FALLES DE SECCIÓ ESPECIAL

Per continuar apostant per l’essència de les falles, els seus monuments fallers, i dedicar bona part dels seus pressupostos al realç de les falles.

3.- CANDIDATURA CONJUNTA FALLES D’EXTRA-RADI

Per ser centres socials revilitadors dels barris més perifèrics del municipi, i continuar lluitant per les falles de paterna en aquells llocs on no arriben altres associacions.

4.- DELEGACIÓ DE LLIBRET DE LA FALLA DOS DE MAIG

Pel seu extraordinari treball en pro de la cultura fallera a través del llibret el qual és premiat cada any en diferents certamens atorgats per Ajuntament, Junta Local Fallera i Generalitat valenciana.

5.- ELENA MARTÍNEZ GUILLEM

Per la seua llarga trajectòria fallera en la falla de Dos de Maig on ha treballat en diverses delegacions i on hui dia encapçala la delegació de llibret, així com el seu treball en pro de les falles de Paterna en la seua etapa política, especialment, com a alcaldessa.

6.- ELOY BARQUERO GUERRA

Faller històric de la falla Jacinto Benavente-Aborxí, reconegut en l’homenatge al major, sent president durant una dècada en diverses etapes.

7.- GREGORIO BUENDÍA IBAÑEZ

Pels seus 26 anys treballant per les falles de Paterna des de la Junta Local Fallera de Paterna, sent la persona amb més anys en aquesta Junta Local com a delegat, sent els 6 últims com a president de la mateixa.

8.- DELEGACIÓ DE CARRER ENGALANAT DE LA FALLA SANT ROC

Per portar més de 25 anys impulsant el carrer adornat, sent un dels majors atractius que presenten les falles de paterna durant la setmana fallera.

9.- JOSE IGNACIO PARRONDO GÓMEZ

Pel seu compromís amb les falles de paterna durant tota la seua vida, en la qual va ser un dels fundadors de la falla Colom D’Or, impulsor dels Vestidors de la Mare de Deu, president de falla i president de Junta Local Fallera.

10.- JUAN PEDRO ORTEGA ROBLEDILLO

Històric president de la falla Colom D’Or, sent en tota la història de les falles de Paterna, el president de falla que més anys ha ostentat aquest càrrec amb un total de 17 anys consecutius.

11.- JUNTA LOCAL FALLERA DE PATERNA

Per l’extraordinari treball que realitza en pro de les Falles de Paterna en les seues quasi 5 dècades d’història. Per ser el nexe d’unió de les falles amb la resta d’entitats del municipi i de fora d’ell .

12.- PATERNA RÀDIO

Extint mitjà de comunicació que durant una dècada va donar una àmplia cobertura a les falles de paterna.

13.- POLICIA LOCAL DE PATERNA

Pel seu suport, treball i comprensió a l’hora de treballar braç a braç amb les falles de Paterna i la seua mediació amb els veïns de la localitat.

14.- PROTECCIÓ CIVIL PATERNA

Pel seu suport, treball i disposició en els esdeveniments que són necessaris per al bon desenvolupament i la seguretat dels actes falleres de Paterna.

15.- RAMÓN LÓPEZ BERNARDO

Per la seua llarga trajectòria fallera en la falla de Sant Roc, on ha ostentat la presidència, així com el seu treball en junta local fallera.

16.- VICENTE BAREA SERNEGUET

Fundador de la falla Campament, i faller d’aquesta comissió durant 46 anys.

17.- SALVADOR LÓPEZ MAFE (VORO EL VERSAOR D’ALBAES)

Pel valor de recuperar la cultura valenciana a través de les albaes que les falles de paterna tant ens esforcem a revitalitzar.