I Edició Premi al Merit Faller de Paterna

Veredicte Final

I Edició Premi al Merit Faller de Paterna

Bases del Concurs El Jurat

Home

La Falla Vicente Mortes, dins del seu ample ventall d’activitats culturals que desenvolupa dins de les seues atribucions com a entitat cultural sense ànim de lucre, organitza aquest certamen, el qual consisteix en otorgar un reconeixement al mèrit faller, ja no dins de la seua comissió, sino ampliant al conjunt de les falles de Paterna.

L’objectiu d’aquest certamen es reconèixer de forma pública el treball i els mèrits ja siguen individuals o colectius que diferents persones, grups o entitats desenvolupen o hagen desenvolupat al llarg del temps o de manera puntual, i hagen contribuït a l’enaltiment, reconeixement i millor posició de la festa de les falles a Paterna.

Les falles a Paterna es remunten des de la década del 40 fins a l’actualitat, i durant molt de temps i encara hui en dia, son un eix vertebrador fonamental de l’associacionisme dins del municipi de Paterna, siguent la seua federació una de les més importants per treball, nombre i influencia. Les falles de paterna, son a més el tipus d’associació més diversificat al territori i que arriba a una major quantitat de carrers i barris del municipi.

L’associació cultural falla Vicente Mortes, fundada al 1981, es una falla amb un enorme prestigi dins del món faller i també fora d’ell, preparada per a organitzar aquests certamen d’una manera objectiva, desinteresada i imparcial.

Es per això que hem creat les seuents BASES REGULATORIES, per tal de donar base jurídica a tant important certamen.